styrelsen

Inga-Lill Jern Larsson, ordförande
Ansvarig för hemsida och kommunikation

Birgitta Olofsson, kassör
Ansvarig för administration och ekonomi

Maria Anholt, ledamot, Avgick 2020-10-07
Ansvarig för resor och studiebesök

Vidar Hellqvist, ansvarig föreläsningar. Avgick 2020-09-14

Lisbet Kristiansson, ledamot
Sekreterare samt ansvarig för medlemsmöte och föreläsningar

Kerstin Odenman, ledamot
Svarar för området språkkurser samt vår- och julluncher

Thore Solum, ledamot. Avgick 2020-09-01
Vice ordförande, samt ansvarig för kursverksamheten

Anita Kårefalk, adjungerad. 2020-09-14-

Hans Larsson, adjungerad 2020-09-24
 

Varbergs Senioruniversitet
Besöksadress:
Svärdfiskgatan 4, 432 40Varberg
0340-87300
info@vsu.se