RESOR HÖSTEN 2020Resor och studiebesök  OBS Inga studiebesök eller resor planerade inför hösten 2020
På grund av den pågående pandemin har vi inte gjort något program för resor och studiebesök under hösten. Skulle restriktionerna lätta så återkommer vi med program för detta i månadsbreven till våra medlemmar.För anmälan till resor gäller då:
- i första hand anmälan via vår hemsida www.vsu.se
- eventuellt sända E-post till info@vsu.se
- reseavgiften faktureras och betalas till bankgiro 5124-6981

Om du har någon fråga angående resor eller studiebesök kan du skicka frågan på E-post: info@vsu.se