RESOR hösten 2019


För resorna gäller medlemskap i Senioruniversitetet
Anmälan är bindande och reservlistor upprättas. Vi bekräftar deltagande VID ANMÄLAN och gör brevutskick med all information cirka 14 dagar före avresa och resan betalas då omgående till bankgiro 5124-6981. Start från Församlings-hemmet på Sveagatan i Varberg om inget annat anges. Påstigning kan även ske vid Järnvägsstationen i Veddige och skall anges vid anmälan. Särskilda behov, allergier
o dyl anmäls i god tid. Vid avanmälan senast en vecka före avresa kan egen ersättare medfölja eller erbjuds platsen till person från väntelistan om sådan finns. Återbetalning av förbeställda biljetter, mat eller entrébiljetter kan vi tyvärr inte göra om ersättare inte kan hittas.
Anmälningarna sker till:
Senioruniversitetets expedition tel  0340-87300 
E-post info@vsu.se eller via Hemsidan vsu.se

OBS!! Anmälningar görs på nedanstående formulär (då sänds din anmälan direkt till VSU) alternativt till Senioruniversitetets expedition tel 0340-87300 eller info@vsu.se om inget annat anges.


Uppdatering kommer i samband med höstens program