OM OSS - VARBERGS SENIORUNIVERSITET

Vi är en ideell förening med Folkuniversitetet som huvudman och har funnits i Varberg sedan 1998. I dag har vi ca 600 medlemmar. När det gäller politiska, fackliga och religiösa uppfattningar är vi helt neutrala. Medlem kan man bli det år man fyller 55. 

Medlemsavgiften 2020 är 200 kronor per kalenderår och medlem. Genom stor och bred kursverk-samhet, månadsmöten och kulturella resor är det vår förhoppning att du skall finna vårt program till-talande. Vi emotser förslag från dig som kan bidraga till flera intressanta upplevelser.

För upplysningar om medlemskap och den övriga verksamheten kan du kontakta oss via mail info@vsu.se eller telefon 0340-87300. Vårt kansli finner du i Monarkhuset, Varberg.
Gatuadressen är Svärdfiskgatan 4.

Styrelsens förhoppning är att vi möts under mottot:
Kunskap, Trivsel och Gemenskap