OM OSS - VARBERGS SENIORUNIVERSITET

Vi är en ideell förening med Folkuniversitetet som huvudman och har funnits i Varberg sedan 1998. I dag har vi ca 600 medlemmar.  Vi har även kontakt med Sveriges Pensionärs- och Senioruniversitet som tillsammans har ca 22000 medlemmar. Vi söker i första hand kontakt med klubbarna i vårt eget distrikt för att utbyta erfarenheter och idéer. Vi är helt neutrala när det gäller politiska, fackliga och religiösa uppfattningar. Medlem kan man bli det år man fyller 55 och är pensionär i någon form. 

Medlemsavgiften är för närvarande 150:- per kalenderår och medlem. Genom stor och bred kursverk-samhet, månadsmöten och kulturella resor är det vår förhoppning att du skall finna vårt program till-talande. Vi emotser med tacksamhet uppslag från dig som kan bidraga till flera intressanta upplevelser.

För upplysningar om medlemskap och den övriga verksamheten kan du kontakta VSU på tel
0340-87 300.  Du kan också nå oss via mail info@vsu.se. Vårt kansli finner du i Monarkhuset, Varberg.
Gatuadressen Birger Svenssons väg 28 D har bytt namn och heter nu Svärdfiskgatan 4.

Styrelsens förhoppning är att vi möts under mottot:
Kunskap, Trivsel och Gemenskap