MINISEMINARIER och medlemsmöte


 Under våren erbjuder vi fortsättning på ett miniseminarium

-  Ansökan till miniseminarierna gör du via VSU hemsidan www.vsu.se eller via E-post info@vsu.se

Kurs: 109 2563    Konstseminarium 
                           
Seminariet del 3 erbjuds i första hand dem som deltagit tidigare                            
Kursledare:             Jenny Forsgren
E-Post:                    jenny.forsgren@varberg.se
Tid:                        Tid meddelas senare                                           
Avgift /Lokal:           Kostnadsfritt / Komedianten, Konsthallen
Antal deltagare:        12 ;  Anmälan krävs
                          
Beskrivning:            Visning av samtidskonst i Kulturhuset Kommedianten      
                             

                                 
Medlemsmöte våren 2021
Två medlemsmöten kommer att genomföras under våren. Troligtvis under mars och april. Tidpunkt och plats för dessa kommer att meddelas i månadsbreven liksom tema för mötena.