MINISEMINARIER och medlemsmöte


 

Ansökan till miniseminarierna gör du via VSUs hemsida www.vsu.se eller via E-post info@vsu.se


Miniseminarium
Kurs: 1106 753    Zoom   GENOMFÖRD
Beskrivning:         I denna kurs hjälper vi dig att börja från grunden, med att logga in, se till att                                              mikrofon, ljud och bild fungerar. Din dator måste ha en webbkamera och mikrofon.
                              Bärbara datororer har ofta detta medan stationära behöver kompletteras. Ipad
                              fungerar också bra.                            
Kursledare:           Marina Abate Harvey


              
Medlemsmöten hösten 2021
Samvaro för VSU-medlemmarna sker i Ljuspunkten (vid Kvantum). Fika ingår vid dessa möten. Ingen anmälan behövs.
 

Medlemsmötet den 22 september GENOMFÖRT
Vi blev alla fascinerade av fiskare Bertil Anderssons berättelser om det kustnära fisket förr och nu. Den tekniska utvecklingen som skett främst under 1900-talet i form av tillkomst av däck, motorer, hydraulik, trålar och syntetmaterial för trålar och nät. De egna erfarenheterna med trålfiske av främst sill och havskräfta under 50 år och ett stort engagemang för att utveckla ett selektivt fiske med trål. Vi fick också en inblick i problematiken kring så kallade individuella överförbara kvoter (ITQ) som kan köpas och säljas och EUs landing obligation. Det kustnära fiskets framtid är osäkert och vi konsumenter måste vara med och påverka. Vi tackar Bertil Andersson också för bilden där vi ser honom i styrhytten på Nordland på väg ut från Läjet.
Klicka på bilden för att se den i större format.


Medlemsmötet den 24 november   GENOMFÖRT
Bokhandlare Lars Göransson berättar om höstens och julens bästa böcker.