MINISEMINARIER och medlemsmöte


 Under hösten erbjuder vi två miniseminarier

-  Ansökan till miniseminarierna gör du senast den 6:e september via hemsidan
-  via VSU hemsida www.vsu.se
-  Om du inte kan eller så önskar kan du ansöka via E-post vsu@folkuniversitetet.se ( samma personuppgifter måste  
   anges som via hemsidan)
-  Medlemskap krävs för deltagande
-  Folkuniversitetet handhar anmälningarna och skickar ut bekräftelse om du antagits
-  Antagningen är bindande
-  Kursavgift faktureras och betalas till 5763-4784 före kursstart. Kom ihåg att ange OCR-numret vid betalning
-  Har du påbörjat en kurs men inte fullföljer, återbetalas inte avgiften
-  Kostnad för eventuellt kursmaterial kan tillkommaKurs: 1075538 Varbergs historia
                          
Inställd seminariedel från våren erbjuds nu. Vi har för avsikt att aktualisera  deltagar-
                                listan från vårterminen. Ny anmälan behövs inte.
Kursledare:              Peter Börjesson, tel 073-415 14 46
E-post:                     peter_antik@hotmail.com
Tid:                          Fredagar 10.30 - 12.30  Start 2020-09-25 1 gång
Avgift/Lokal:          IOGT Prästgatan 27, stora salen, andra våningen.
Antal deltagare:      25 (OBS antalet är begränsat);  Anmälan krävs


Kurs: 1075539  Konstseminarium
                           
Seminarierna erbjuds i första hand dem som deltog i vårens seminarium.                             
Kursledare:             Jenny Forsgren
E-Post:                    jenny.forsgren@varberg.se
Tid:                        Fredag 2:e oktober samt fredagen den 6:e november.                                              
Avgift /Lokal:           Kostnadsfritt / Komedianten, Konsthallen
Antal deltagare:        12 ;  Anmälan krävs
                          
Beskrivning:            1. Akvarellmåleri. Prova att måla i lager på lager, vått i vått samt maskering med tejp
                                 2. Samtidskonst på Kulturhuset Komedianten. Visning av den nya utställningen med Johannes
                                     Heldén samt konst i kulturhuset Komedianten. InställtMedlemsmöte hösten 2020
Fredagen den 25:e september klockan 13 -15 träffas medlemmarna i Församlingshemmet.

Dagens ämne blir "Hur påverkar Covid19 pandemin seniouniversitetets verksamhet"

Ingen föranmälan krävs

Onsdagen den 4 november klockan 13 - 15. Ljuspunkten (mitt emot Kvantum)
Föredraget om Galtabäcksskeppet inställt och ersätts med QUIZ info@vsu.se