MINISEMINARIER och medlemsmöte


 Under våren erbjuder vi fortsättning på ett miniseminarium

-  Ansökan till miniseminarierna gör du via VSU hemsidan www.vsu.se eller via E-post info@vsu.se

Kurs: 109 2563    Konstseminarium 
                           
Seminariet del 3 erbjuds i första hand dem som deltagit tidigare                            
Kursledare:             Jenny Forsgren
E-Post:                    jenny.forsgren@varberg.se
Tid:                        Tid meddelas senare                                           
Avgift /Lokal:           Kostnadsfritt / Komedianten, Konsthallen
Antal deltagare:        12 ;  Anmälan krävs
                          
Beskrivning:            Visning av samtidskonst i Kulturhuset Kommedianten      
                             

                                 
Medlemsmöten hösten 2021
Samvaro för VSU medlemmarna i Ljuspunkten (vid Kvantum). Fika ingår vid dessa möten. Ingen anmälan behövs.

Onsdagen den 22 september 13.00 - 15.00
Fiskare Bertil Andersson berättar om kustnära fiske med utgångspunkt från Läjet. Historik till nutid. Kvinnornas insats. Teknisk utveckling.

Onsdagen den 24 november 13.00 - 15.00
Bokhandlare Lars Göransson berättar om höstens och julens bästa böcker.