MINISEMINARIER

- Medlemskap i VSU krävs för deltagande i kurserna, medlemsavgift är 150:- per kalenderår.
- Minst åtta deltagare krävs för att en kurs ska starta om inget annat anges.
- Anmälan görs på nedanstående formulär (då sänds din anmälan direkt till VSU) eller via e-post 
  alternativt per telefon.
- Vid fulltecknad kurs upprättas väntelista.
- Alla anmälningar är bindande.
- Kostnad för ev materiel kan tillkomma.

Miniseminarier
Anders Molin fortsätter sina trevliga föreläsningar om sin matresa med mat och dryck, viner och bubbel.
Kurs 961 009  Nya/Gamla världen  
Beskrivning:  Mat och dryck – Italien vs Sverige 
                        Vad har italiensk kontra svensk mat och dryck att  komma med? I denna föreläsning
                        kommer Italien, och framför allt Piemonte, till Varberg! Fokus ligger på den italienska 
                        maten och drycken – och vi betonar särskilt den norditalienska regionen Piemonte. Hur
                        äter och dricker italienarna i jämförelse med oss svenskar? Vi får också möjlighet att
                        provsmaka litegrann.
                        -- Föredrag om de olika mat- och dryckeskulturerna
                        -- Smakprover
                        -- Trender och framtid 
                        Viner från Frankrike
                        Vi kommer att gå igenom hela Frankrikes dryckesvärld. Vi går från norr till söder och
                        undersöker vad det är för slags drycker som Frankrike har att erbjuda. Hur kommer det
                        sig att viner från de olika områdena skiljer sig och på vilket sätt, i så fall?
                        Bubblor
                         Nu pratar vi om alla former av bubblande som finns, som Champagne, Cava och
                         Prosecco. Vad skiljer dem åt och hur beskrivs de?  

                         Som avslutning på föreläsningsserien:
                         Matvandring - Saluhallen
                         Saluhallen i Göteborg – vad finns i den? Följ med på en vandring som sätter mat och
                         dryck i fokus. Hör historierna och lär känna Saluhallen på ett nytt sätt! Vi går runt
                         Saluhallen innan vi går in i den. Tillsammans upptäcker vi mer av vilka sorters affärer
                         som finns där och vilken historia som ligger bakom. Du kommer att få tips och idéer,
                         kunskap och inspiration hämtade från detta Göteborgska Mat-Mecka.
Kursledare:    Anders Molin, tel. 073-377 50 44
Tid:                 Tre tillfällen: 15.00-17.00  Mån 17/9, Tor 11/10,  Mån 12/11;   matvandring 6/12
Avgift/lokal:   600 kr/Folkets Hus, Magasinsgatan 17Vi har tidigare haft Kenth Andreasson som föreläsare, mycket kunnig och lättsam att lyssna på. Kenth var under sitt verksamma liv bl a journalist på G-P. Nedan finns ännu en trevlig och intressant föreläsningsserie. Inbjudna gästföreläsare är Jonathan Esbjörnsson samt en konsumentvägledare från  Varbergs Kommun.
Kurs 961 010   Vem kan man lita på?    
Beskrivning:    Kan man lita på medierna?
                          Vi tar upp de traditionella medierna, papperstidningar och deras nätupplagor samt radio-                          och tv-program. Utifrån exempel på övertramp redogörs för vilka etiska regler och        
                          tryckfrihetslagar som gäller och hur man som tidningsläsare ska kunna kolla fakta och
                          sanning i nyhetsförmedlingen.
                          Kan man lita på någon?
                          Information om diverse risker för äldre, alltifrån flotta erbjudanden på nätet till larm-                          samtal från ”banken”. Hur garderar man sig och hur kan man i efterhand försöka 
                          komma undan konsekvenserna av ett felaktigt beslut? Här deltar en kommunal       
                          konsumentvägledare som ska lotsa oss genom och svara på frågor om konsument-       
                          lagarna.
                          Kan man lita på Internet?
                          Tillsammans med Jonathan Esbjörnsson tar vi fram  exempel på hur man som ”surfare”
                          kan grundluras av Facebook och andra sociala medier. Tanken är att vi inte minst hissar
                          varningsflagg för nyhetsmaterial som förefaller korrekt men i själva verket är påhittat i
                          olika syften.
Kursledare:      Kenth Andreasson, tel 070-3595324
Tid:                   Tre tillfällen: Ons  15.00-16.30  v 42,  44 och v 46
Avgift/Lokal:   400 kr/Folkets Hus, Magasinsgatan 17


Kurs 961 011   Revolutionernas tid
Beskrivning:    Perioden från 1700-talets mitt till 1800-talets slut innehåller stora samhällsför-
                          ändringar. Man brukar tala om ett antal revolutioner såväl politiska som ekonomiska
                          och sociala. I spåren på dessa omvälvningar uppstår det moderna västerländska sam-
                          hället med sina olika sociala grupper, sitt näringsliv och sina politiska ideologier.
                          Kursen behandlar de viktigaste förändringarna, deras orsaker och effekter samt
                          sambandet mellan dem. Exempel hämtas från både europeisk och svensk historia.
Kursledare:      Lars Ydborn, tel 62 35 03
Tid:                   Sex tillfällen: Tis 10.00-11.30, start  v 40
Avgift/Lokal:    630 kr/IOGT Prästgatan 27


Kurs 961 012    I Beatles fotspår  
Beskrivning:     Musikalisk resa om The Beatles, deras liv, musik och staden Liverpool. Musikaliskt
                           innehåll med både inspelad musik och liveframträdande av Stefan och Jan.
Kursledare:      Stefan Ohlsson, tel 070-9814800/Jan Lindegren, tel 070-6666923
Tid:                   Tre tillfällen: Ons 13.00-14.30, v 42, 44 och 46
Avgift/Lokal:    400 kr/Folkets Hus, Magasinsgatan 17


Lars-Olle Hattne har gått på konstutställningar och sett på konst sedan tidiga tonåren. Under åren har hans sätt att se på konst utvecklats, förändrats och omvärderats. Detta har skett i möten med konstnärer, gallerister, konsthandlare, konstpedagoger, vänner och bekanta.
Kurs 961 014  Diskussionsseminarier om utvald konst  
Beskrivning:
    Några konstverk väljs ut eller en närliggande utställning besöks. Därefter försöker var 
                          och en göra en tolkning, en analys av bilden/utställningen. Deltagarna försöker motiv-
                          era sitt omdöme om föremålet. Med hjälp av dessa genomgångar finns det chans till ett
                          vitalare och mer inspirerande sätt att se på konst och utveckla en djupare kunskap, som 
                          kan ge starkare upplevelser och verka utvecklande. För att få större bredd på diskuss-
                          ionsunderlaget föreslår deltagarna gemensamt vad som skall diskuteras.
Kursledare:      Lars-Olle Hattne , tel 073-026  57 79
Tid:                   Fem tillfällen: Tis 14.00-15.30, start v 38 (ej vecka 42) 
Avgift/Lokal:   550 kr/IOGT Prästgatan 27