MINISEMINARIER

- Medlemskap i VSU krävs för deltagande i kurserna, medlemsavgift är 150:- per kalenderår.
- Minst åtta deltagare krävs för att en kurs ska starta om inget annat anges.
- Anmälan görs på nedanstående formulär (då sänds din anmälan direkt till VSU) eller via e-post 
  alternativt per telefon.
- Vid fulltecknad kurs upprättas väntelista.
- Alla anmälningar är bindande.
- Kostnad för ev materiel kan tillkomma.
 Kurs 922 239   Smakskola
Beskrivning:     Smakskola - matcha mat och dryck
                          Du kommer att vara utrustad med kunskaper vad gäller smak, smakupplevelser och
                          kombinationer av smaker. Vi utgår ifrån våra grundsmaker och får upptäcka mer
                          om vad som händer i mötet mellan olika former av mat. Smaka på lakrits och
                          choklad, kaffe och te. Planera och följ med på en resa till italienska Piemonte. 
                          Lakrits- och chokladprovning
                          Vilka choklad- och lakritssorter finns det och varför smakar de olika? Finns det
                          italiensk lakrits? Lär dig mer om smak och tillverkning. Här handlar det om konsten 
                          att göra god och kvalitetsmässig choklad. Vi går igenom olika sätt att producera chok-
                          lad och lakrits. Du får chansen att vara med på smakprovningar för att själv kunna
                          avgöra hur de olika typerna smakar.
                          Kaffe och te
                          Kaffe och te umgås vi med varje dag. Vi svärmar för dessa drycker och en del av  
                          oss planerar vår vardag utifrån just dessa drycker. Här gör vi en rejäl djupdykning i
                          just kaffe- och tesorter över världen, funderar på hur kulturen kring kaffe ter sig
                          och vi provar på både vanliga och ovanligare kaffe- och tesorter.
Kursledare:       Anders Molin, tel. 073-377 50 44
Tid:                   Tre tillfällen: 15.00-17.00  Mån 5/2, Mån 19/3 och Mån 14/5
Avgift/lokal:     600 kr/Folkets Hus, Magasinsgatan 17
 
Kurs 922 240   Europeisk historia  INSTÄLLD
Beskrivning:     Perioden från 1700-talets mitt till 1800-talets slut innehåller stora samhälls-
                          förändringar. Man brukar tala om ett antal revolutioner såväl politiska som
                          ekonomiska och sociala. I spåren på dessa omvälvningar uppstår det moderna
                          västerländska samhället med sina olika sociala grupper, sitt näringsliv och sina
                          politiska ideologier. Kursen behandlar de viktigaste förändringarna, deras orsaker
                          och effekter samt sambandet mellan dem. Exempel hämtas från både europeisk och
                          svensk historia.
Kursledare:       Lars Ydborn, tel 62 35 03
Tid:                   Sex tillfällen: Ons 10.00-11.30, start v 6
Avgift/Lokal:     630 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 922 241   Ett stycke Halland ur ett kvinnoperspektiv  INSTÄLLD
Beskrivning      En studie av tre generationer landsbygdskvinnor utifrån delar av Astrid Petterssons
                          författarskap.
Kursledare:        Ann-Margret Svensson, tel 073-089 22 70
Tid:                    Fyra tillfällen: Tis 10.00 -11.30, start v 5
Avgift/Lokal:     400 kr/IOGT Prästgatan 27
 
Kurs 922 242   Ett stycke Halland ur ett kvinnoperspektiv - fortsättning  AVSLUTAD
Beskrivning      Fördjupad studie av några landsbygdskvinnor utifrån delar av Astrid Petterssons
                          författarskap.
Kursledare:       Ann-Margret Svensson, tel 073-089 22 70
Tid:                   Tre tillfällen: Tor 13.00 -14.30 , start v 5
Avgift/Lokal:    400 kr/IOGT Prästgatan 27
 
Kurs 922 243   Det halländska kulturlandskapets historia
Beskrivning:     Det halländska kulturlandskapets historia - spåren i terrängen. Lämningarna efter
                          de halländska böndernas arbete i landskapet är många och välbevarade. Spåren
                           är ofta tydliga och sträcker sig ibland mer än 2000 år bakåt i tiden. Under kursen
                           besöker vi tre spännande platser i olika delar av länet:
                           -- Äskhults by i Förlanda socken
                           -- Yttra Berg i Gällareds socken samt
                           -- Den medeltida hamn- och  handelsplatsen vid Gamla Köpstad.          
                           Kursen inleds med en presentation inomhus av de olika platserna.
Kursledare:        Pär Connelid, tel 070-200 07 78
Tid:                    Fyra tillfällen: Mån 11.30-13.00, start v 16, tid för övriga tillfällen beslutas    
                           gemensamt.
Avgift/Lokal:     450 kr/IOGT Prästgatan 27
 
Kurs 922 244    I Beatles fotspår  INSTÄLLD
Beskrivning:      Musikalisk resa om the Beatles, deras liv, musik och  staden Liverpool. Musikaliskt
                           innehåll  med både inspelad musik och liveframträdande av Stefan och Jan.
Kursledare:         Stefan Ohlsson, tel 070-981 48 00/
                           Jan Lindegren, tel 070-666 69 23
Tid:                    Tre tillfällen: Ons 10.00-11.30, start v 8
Avgift/Lokal:     400 kr/Folkets Hus