MEDLEMSMÖTEN VÅREN 2019

Lokal:        Varbergs Teater - om ej annat anges
Tid:            Kl 14.00
Entré:         70:- om inget annat anges
                    Kaffe är inkluderat!


Observera att från och med hösten 2018 är det – som namnet anger – ett rent medlemsmöte. Medlemskap i VSU krävs för deltagande i verksamheten.

Det är ännu oklart om vårens medlemsprogram.
Denna sida kommer att uppgraderas efterhand.