MÅNADSTRÄFFAR hösten 2017


Lokal:        Lilla Teatern, Komedianten - om ej annat anges
Tid:            Kl 14.00
Entré:         50:-


Öppna föreläsningar - ingen förhandsanmälan behövs.

Höstens månadsmöten
Vi kommer under hösten att ha månadsmöten i oktober och november. Dessutom kommer vi i november att äta en gemensam höstlunch på Stadshotellet. Läs mer om den under Resor.

Notera även att våra månadsmöten kommer att hållas på Lilla Teatern, Komedianten. Detta på grund av  reparationsarbeten på Varbergs Teater.


Torsdag 19 oktober
Agnes Wold, professor och överläkare
Damm och bacillskräck förr och nu

”Damm är helt ofarligt för oss. Därför är det inte särskilt viktigt att ha det städat hemma”, säger bakteriologiprofessorn Agnes Wold.
Det var under 1800-talet, i och med industrialismen, som skräcken för damm och smuts kom. Det här var en tid när många dog i infektionssjukdomar. Man drog slutsatsen att orsaken var mikrober, som bodde i damm. 
Det blev husmoderns stora uppgift att hålla rent i hemmet. Städa var naturligtvis helt meningslöst, eftersom deras (bakteriernas) affärsidé är att sprida sig mellan människor. Sedan dess har damm varit vår stora fiende.


Torsdag 16 november  
Hanna Falk, professorsassistent vid Institutet för Hälsa och vårdnadsvetenskap
Det nya åldrandet -70 år det nya 50!

Svensk äldreforskning är historiskt sett främst associerad med Göteborgs universitet. 1971 startade den ännu idag pågående H70-studien – en världsunik populationsbaserad studie av 70-åringar som sedan 1971 har utökats till longitudinella studier med flera födelsekohorter (flock, grupp och så vidare) av äldre personer.
I föreläsningen "Det nya åldrandet - 70 är det nya 50" presenteras ett urval av de forskningsresultat som H70-studien har kommit fram till.VÄLKOMMEN TILL VÅRA MÅNADSTRÄFFAR !