KURSER - språk   Anmälan till kurserna kan göras efter vecka 32 (mitten av augusti) när höstens program skickats ut.

Observera att de språkkurser vi erbjuder dels kommer att genomföras som diastanskurs och andra i traditionell form. När det gäller distansutbildning kommer kursledaren att bjuda in dig till kurstillfället via din mail. 

Kurs: 109 2546  Engelska, fortsättning, digital
Beskrivning:      Vi väljer en lättläst bok och samtalar på engelska om innehållet och om engelsa 
                            förhållanden.
Max antal delt:  10
Kursledare:        Anna-Lena Svensson
E-post:                annalena.m.svensson@gmail.com
Tid:                 
   Onsdag kl. 15.30 - 17.00, start 2021-01-20
Antal gånger:     10
Avgift/Lokal:      500 / Zoom

Kurs: 109 2547    Franska nybörjare / lätt fortsättning, digital
Beskrivning: 
       Vi använder boken Franska 1 av Gunilla Ericsson och har enklare konversation, 
                              grammatik och övningar.
Max antal delt:    8
Kursledare:          Kerstin Odenman, Tel 070-965 66 22
E-post:                  kerstinopost@hotmail.com
Tid:                       
Tisdag 9.30 - 11.00, star 2021-01-19
Antal gånger:       10
Avgift/Lokal:        500 kr / Zoom

Kurs: 109 2548    Franska, fortsättning kurs från 2020 (tidigare kurs 107 5514)
Beskrivning:        Vi läser en bok på franska och samtalar om innehåll, fraser och grammatik.
Max antal delt:    8
Kursledare:          Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22,
E-post:                  kerstinopost@hotmail.com
Tid:                       Måndag  9.30 - 11.00, start: 2021-03-01 antal gånger 10
Antal gånger:       4 ggr kvarstår
Avgift/Lokal:        Avgiftsfri för tidigare deltagare i kursen, 300 kr för nyanmälda /  IOGT, stora salen
Observera att en ny anmälan behöver göras även för de som följde höstens kurs.

Kurs: 109 2549    Franska fortsättning kurs från 2020 (tidigare kurs 107 5515)
Beskrivning:        Vi läser en bok på franska och samtalar om innehåll, fraser och grammatik. 
Max antal delt:    8
Kursledare:          Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22,
E-post:                  kerstinopost@hotmail.com                 
Tid:                       Månd 11.30 - 13.00, start 2021-03-01
Antal gånger:       4 ggr kvarstår
Avgift/Lokal:        Avgiftsfri för tidigare deltagare i kursen, 300 kr för nyanmälda, IOGT, stora salen
Observera att en ny anmälan behöver göras även för de som följde höstens kurs.

Kurs 109 2550      Franska fortsättning, kurs från 2020 (tidigare 107 5516)
Beskrivning:         Vi läser en bok på franska och samtalar om innehåll, fraser och grammatik
Max antal delt:     8
Kursledare:           Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22,
E -post:                  kerstinopost@hotmail.com                
Tid:                        Måndagar13.30 -15.00, start 2021-03-01
Antal gånger:        4 kvarstår
Avgift/Lokal:        Avgiftsfri för tidigare deltagare i kursen, 300 kr för nyanmälda/ IOGT, stora salen

Kurs: 109 2553     Italienska nybörjare / lätt fortsättning, digital
Beskrivning:         
Vi använder Prego 1 och har enklare konversation, grammatik och språkövning.
Max antal delt:     10
Kursledare:           Fernando Lorca, tel 073-399 51 07
E-post:                   fernando2011@live.se
Tid:                        Tisdagar 10.00 - 11.30, start 2021-01-19
Antal gånger:        10
Avgift/Lokal:         500 kr /Zoom

Kurs 109 2554         Italienska, fortsättning, kurs från 2020 (tidigare 107 5521) 
Beskrivning:           Vi väljer en bok tillsammans och får stoff till konversation, grammatik och 
                                 språkövningar.
Kursledare:            Rosita Morichetto-Engström, tel 073-803 36 48,
E-post:                    rosita.engstrom@gmail.com
Max antal delt:      8
Tid:                         Torsd  10.00 - 11.30, start 2021-02-25
Antal gånger:         5 ggr kvarstår
Avgift/Lokal:          Avgiftsfri för de som deltog i höstens kurs, 400 kr för nyanmälningar / Ljuspunkten 
Observera att en ny anmälan behöver göras även för dem som följde höstens kurs.

Kurs: 109 2555      Tyska, lätt fortsättning, inställd
Beskrivning:           
Kursen vänder sig till dig med lite förkunskaper. Vi läser en bok på tyska och 
                                 samtalar om innehåll, fraser och grammatik.
Max antal delt:       8
Kursledare:             Agneta Edlund, tel 076- 328 26 21
E-post:                     agneta.edlundvbg@gmail.com
Tid:                          Tisdag 09.30 - 11.00, start 2021-03-02
Antal gånger:          5
Avgift/Lokal:           400 kr / IOGT stora salen