KURSER - språk   

- Medlemskap i VSU krävs för deltagande i kurserna, medlemsavgift är 150:- per kalenderår.
- Minst åtta deltagare krävs för att en kurs ska starta om inget annat anges.
- Anmälan görs på nedanstående formulär (då sänds din anmälan direkt till VSU) eller via e-post 
  alternativt per telefon.
- Vid fulltecknad kurs upprättas väntelista.
- Alla anmälningar är bindande.
- Kostnad för ev materiel kan tillkomma.Uppdatering kommer i samband med höstens program
Språk
Kurs 985 628   Let’s talk English, fortsättning
Beskrivning:    Genom att konversera utifrån texter, t ex noveller, förbättras ordförrådet och förmågan
                          att uttrycka sig i olika vardagssituationer. Max antal  deltagare: 10
Kursledare:      Margareta Strömbom, tel 80 151
Tid:                   Mån 11.30-13.00, 10 ggr, start v 3
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 985 629   Let’s talk English, fortsättning  
Beskrivning:   Samma  kursupplägg som kurs 985 628. Max antal  deltagare: 10
Kursledare:     Margareta Strömbom, tel 80 151
Tid:                  Mån 13.30-15.00, 10 ggr, start v 3
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 985 630   Franska, fortsättning
Beskrivning:    Vi väljer tillsammans en bok av en fransk författare. Den ger oss stoff för såväl 
                          språkstudier som grammatik och samtal. Max antal deltagare: 10
Kursledare:      Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22
Tid:                   Mån 09.30-11.00, 10 ggr, start v 3
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 985 631   Franska, fortsättning  
Beskrivning:
    Samma kursupplägg som kurs 985 630. Max antal deltagare: 10
Kursledare:      Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22
Tid:                   Mån 11.30-13.00, 10 ggr, start v 3
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 985 632   Franska, fortsättning, termin 4 Max antal deltagare: 10
Kursledare:      Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22
Tid:                   Mån 13.30-15.00, 10 ggr, start v 3
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 985 633   Spanska, fortsättning
Beskrivning:     Med hjälp av högläsning, grammatik och konversation aktiverar vi ordförrådet för att
                          förstå och använda det spanska språket.
Kursledare:       Fernando Lorca, tel 073-399 51 07
Tid:                   Ons 12.00-13.30, 10 ggr, start v 5
Avgift/Lokal:   700 kr/Folkets Hus, Magasinsgatan 17

Kurs 985 634   Italienska, fortsättning   
Beskrivning:    Kursböcker Prego 3 och Viva La Mamma
Kursledare:     Rosita Morichetto-Engström, tel 073-803 36 48/Pia Hedman
Tid:                  Tis 10.30-12.00, 10 ggr, start v 3
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT, Prästgatan 27
 
Kurs 985 635   Italienska, fortsättning     
Beskrivning: 
   Konversation och grammatik
Kursledare:     Rosita Morichetto-Engström, tel 073-803 36 48/Pia Hedman
Tid:                  Tis 13.00-14.30, 10 ggr, start v 3
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT, Prästgatan 27
              
Kurs 985 636   Tysk konversation  INSTÄLLD

Beskrivning:    Vi samtalar om teman som bestäms av deltagarna och läraren tillsammans. Det ökar 
                           kännedomen om landet, språket och förmågan att uttrycka sig i olika situationer.
Kursledare:      Elke Sköld, tel 125 73
Tid:                   Ons kl 13.30-15.00, 6 ggr varannan vecka, start v 5
Avgift/Lokal:   450 kr/IOGT, Prästgatan 27

Kurs 985 637   Med latinet som grund  
Beskrivning:    Allmän språkkunskap inom den latinska språkfamiljen. Låneord och begrepp som vi 
                          ofta använder. Vad betyder de och hur har de utvecklats?
Kursledare:      Erling Andersson, tel 070-524 08 37
Tid:                   Mån 09.30-11.00, 10 ggr, start v 5
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT, Prästgatan 27