KURSER - språk   

- Medlemskap i VSU krävs för deltagande i kurserna, medlemsavgift är 150:- per kalenderår.
- Minst åtta deltagare krävs för att en kurs ska starta om inget annat anges.
- Anmälan görs på nedanstående formulär (då sänds din anmälan direkt till VSU) eller via e-post 
  alternativt per telefon.
- Vid fulltecknad kurs upprättas väntelista.
- Alla anmälningar är bindande.
- Kostnad för ev materiel kan tillkomma.

Språk
Kurs 891 441   Let’s talk English - fortsättning

Beskrivning:    Genom att konversera utifrån texter, t ex noveller, förbättras ordförrådet och förmågan 
                          att uttrycka sig i olika vardagssituationer.  Max antal deltagare: 12
Kursledare:      Margareta Strömbom, tel 80 151
Tid:                   Mån 11.30-13.00, 10 ggr, start v 38
Avgift/Lokal:   550 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 891 442   Let’s talk English - fortsättning
Beskrivning:   
Samma kursupplägg som kurs 891 441. Max antal deltagare: 12
Kursledare:      Margareta Strömbom, tel 80 151
Tid:                   Mån 13.30-15.00, 10 ggr, start v 38
Avgift/Lokal:   550 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 891 443   Franska  - fortsättning
Beskrivning: 
   Vi väljer tillsammans en bok av en fransk författare. Den ger oss stoff för såväl språk- 
                           studier som grammatik och samtal. Max antal deltagare: 10
Kursledare:      Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22
Tid:                   Mån 09.30-11.00, 10 ggr, start v 40
Avgift/Lokal:   550 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 891 444    Franska  - fortsättning
Beskrivning: 
    Samma upplägg som kurs 891 443. Max antal deltagare: 10
Kursledare:      Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22
Tid:                   Mån 11.30-13.00, 10 ggr, start v 40
Avgift/Lokal:   550 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 891 445    Franska för nybörjare med vissa förkunskaper. Max antal deltagare: 10
Kursledare:      Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22
Tid:                    Mån 13.30-15.00, 10 ggr, start v 40
 Avgift/Lokal:   550 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 891 446    Italienska - fortsättning 
Beskrivning:   
  Kursbok Prego 2
Kursledare:      Rosita Morichetto-Engström, tel 83 183
Tid:                   Mån 09.30-11.00, 10 ggr, start v 40
Avgift/Lokal:   550 kr/IOGT Prästgatan 27 

Kurs 891 447    Italienska  - fortsättning
Beskrivning:   
  Kursbok Prego 3  
Kursledare:      Rosita Morichetto-Engström, tel 83 183/Pia Hedman
Tid:                   Tis 10.30-12.00, 10 ggr, start v 40
Avgift/Lokal:    550 kr/IOGT Prästgatan 27 

Kurs 891 448    Italienska  - fortsättning
Beskrivning:
    Konversation och grammatik  
Kursledare:      Rosita Morichetto-Engström, tel 83 183/Pia Hedman
Tid:                   Tis 12.30-14.00, 10 ggr, start v 40
Avgift/Lokal:    550 kr/IOGT Prästgatan 27
 
Kurs 891 449   Spanska  NY KURS
Beskrivning:
    För dig som har studerat detta språk några år. Med hjälp av högläsning, grammatik och 
                          konversation aktiverar vi ordförrådet för att förstå och använda språket.
Kursledare:      Fernando Lorca, tel 073-399 51 07
Tid:                   Ons 12.00-13.30, 10 ggr, start v 38 (dock ej v 47)
Avgift/Lokal:   650 kr/Folkets Hus, Magasinsgatan 17
 
Kurs 891 450   Allmän språkkunskap med latinet som grund
Beskrivning: 
   Latinets inflytande på svenska och andra språk, språkens utveckling och ordens   
                          betydelse idag.  
Kursledare:     Erling Andersson, tel 070-524 08 37
Tid:                  Mån 09.30-11.00, 10 ggr, start v 38
Avgift/Lokal:  550 kr/IOGT Prästgatan 27