KURSER - språk   

- Medlemskap i VSU krävs för deltagande i kurserna, medlemsavgift är 150:- per kalenderår.
- Minst åtta deltagare krävs för att en kurs ska starta om inget annat anges.
- Anmälan görs på nedanstående formulär (då sänds din anmälan direkt till VSU) eller via e-post 
  alternativt per telefon.
- Vid fulltecknad kurs upprättas väntelista.
- Alla anmälningar är bindande.
- Kostnad för ev materiel kan tillkomma.

Språk
Kurs 960 985   Let’s talk English, fortsättning 
Beskrivning:    Genom att konversera utifrån texter, t ex noveller, förbättras ordförrådet och förmågan  
                          att uttrycka sig i olika vardagssituationer.  Max antal deltagare: 10
Kursledare:     Margareta Strömbom, tel 80 151
Tid:                  Mån 11.30-13.00, 10 ggr, start v 37
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 960 986   Let’s talk English, fortsättning  
Beskrivning:    Samma  kursupplägg som kurs 960 985. Max antal  deltagare: 10
Kursledare:     Margareta Strömbom, tel 80 151
Tid:                  Mån 13.30-15.00, 10 ggr, start v 37
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 960 987   Franska, fortsättning
Beskrivning:    Vi väljer tillsammans en bok av en fransk författare. Den ger oss stoff för såväl 
                          språkstudier som grammatik och samtal. Max antal deltagare: 10
Kursledare:      Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22
Tid:                   Mån 09.30-11.00, 10 ggr, start v 40
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 960 988   Franska, fortsättning  
Beskrivning:
    Samma kursupplägg som kurs 960 987. Max antal deltagare: 10
Kursledare:      Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22
Tid:                   Mån 11.30-13.00, 10 ggr, start v 40
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 960 989   Franska, fortsättning, termin 3
                          Max antal deltagare: 10
Kursledare:      Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22
Tid:                   Mån 13.30-15.00, 10 ggr, start v 40
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 960 990   Italienska, fortsättning   
Beskrivning:    Kursböcker Prego 3 och Viva La Mamma
Kursledare:     Rosita Morichetto-Engström, tel 073-803 36 48/Pia Hedman
Tid:                  Tis 10.30 – 12.00, 10 ggr, start v 40
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT, Prästgatan 27
 
Kurs 960 991   Italienska, fortsättning     
Beskrivning: 
   Konversation och grammatik
Kursledare:     Rosita Morichetto-Engström, tel 073-803 36 48/Pia Hedman
Tid:                  Tis 13.00 – 14.30, 10 ggr, start v 40
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT, Prästgatan 27
 
Kurs 960 992   Spanska, fortsättning
Beskrivning:    Med hjälp av högläsning, grammatik och konversation aktiverar vi ordförrådet för att
                          förstå och använda det spanska språket.
Kursledare:      Fernando Lorca, tel 073-399 51 07
Tid:                   Ons 12.00-13.30, 10 ggr, start v 38, OBS ej v 45 (7/11)
Avgift/Lokal:   700 kr/Folkets Hus, Magasinsgatan 17
               
Kurs 960 993   Tysk konversation  
NY KURS
Beskrivning:    Vi samtalar om teman som bestäms av deltagarna och läraren tillsammans. Det ökar 
                           kännedomen om landet, språket och förmågan att uttrycka sig i olika situationer.
Kursledare:      Elke Sköld, tel 125 73
Tid:                   Ons kl 13.30-15.00, 6 ggr varannan vecka,  start v 38
Avgift/Lokal:   450 kr/IOGT, Prästgatan 27

Kurs 960 994   Med latinet som grund  
Beskrivning:    Allmän språkkunskap inom den latinska språkfamiljen. Låneord och begrepp som vi 
                          ofta använder. Vad betyder de och hur har de utvecklats?
Kursledare:      Erling Andersson, tel 070-524 08 37
Tid:                   Mån 09.30 – 11.00, 10 ggr, start v 40
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT, Prästgatan 27