KURSER - språk   Anmälningsförfarande till samtliga kurser och seminarier

För medlemskap / deltagande i aktiviteter ber vi dig göra anmälan:

-
i första hand på vår hemsida www.vsu.se
- sända E-post till info@vsu.se
- telefon 0340-87300 (telefonsvarare utanför expeditionstid)

Vi ber dig ange:
Namn
Adress
Postadress och postnummer
Telefonnummer / Mobilnummer
E-postadress
Personnummer (ej de fyra sista siffrorna)


OBS! Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen (GDPR) och används enbart för att förmedla information till er om vår verksamhet.

För Senioruniversitetets Föreläsningar och medlemsmöte behövs ingen anmälan!


- Medlemskap i VSU krävs för deltagande i kurserna. Medlemsavgiften för 2020 är 200 kronor per år.
- Observera att du måste anmäla dig på nytt även om du har gått samma kurs under hösten
- Minst åtta deltagare krävs för att en kurs ska starta om inget annat anges.
- Vid fulltecknad kurs upprättas väntelista.
- Alla anmälningar är bindande.
- Kursavgift faktureras före kursstart och betalas till bankgiro 5763-4784. Obs! Ange alltid OCR-numret på fakturan.
- Kostnad för material kan tillkomma.Om du har frågor angående kurserna kan du kontakta Thore Solum. 070-546 17 06, på torsdagar mellan 10 och 12. Alternativt skicka din fråga via E-post till thore.solum@gmail.com.


Språk
Kurs 104 3988  Engelsk konversation
Beskrivning:    Med utgångspunkt från skolengelskan och livets skola, övar vi vanlig samtals-
                          engelska. Max antal deltagare: 10
Kursledare:      Margareta Strömbom, tel 0340-80 151, E-post margaretastrombom@telia.se
Tid:                    Måndaga11.30-13.00, Start 2020 01 13, Antal gånger 10 
Avgift/Lokal:    600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 104 3989   Engelska fortsättning 
Beskrivning:      Genom att läsa engelska texter förbättras ordförrådet och vi samtalar på engelska
                            om innehållet och om engelska förhållanden. Max antal  deltagare: 10
Kursledare:       Margareta Strömbom, tel 0340-80 151, E-post margaretastrombom@telia.se
Tid:                    Måndag 13.30-15.00, Start 2020 01 13, Antal gånger10
Avgift/Lokal:    600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 104 3994   Franska, fortsättning
Beskrivning:     Vi läser en bok på franska och samtalar om innehåll, fraser och grammatik.
                           Max antal deltagare: 10
Kursledare:       Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22, E-post kerstinopost@hotmail.com
Tid:                    Måndag  09.30-11.00, start 2020 01 27, antal gånger 10
Avgift/Lokal:    600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 104 3995  Franska, fortsättning  
Beskrivning:
     Vi läser en bok på franska och samtalar om innehåll, fraser och grammatik.
                           Max antal deltagare: 10
Kursledare:      Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22, E-post kerstinopost@hotmail.com
Tid:                   Måndag 13.30-15.00, start 2020 01 27, antal gånger 10 
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 104 3991   Franska Max antal deltagare: 10
Beskrivning:     Skolfranskan ligger kanske långt tillbaka i tiden men vi hjälps åt att friska upp
                           minnet. Därefter läser vi enklare texter och försöker samtala på franska.
Kursledare:      Kerstin Odenman, tel 073-965 66 22, E-post kerstinopost@hotmail.com
Tid:                   Måndag  11.30-13.00, start 2020 01 27, antal gånger 10
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 104 3999  Spanska
Beskrivning:     Spanska för nybörjare
Kursledare:       Fernando Lorca, tel 073-399 51 07, E-post fernando2011@live.se
Tid:                   Onsdag 12.00-13.30, start 2020 01 29, antal gånger 10
Avgift/Lokal:    600 kr/Folkets hus, Magasingatan 17Kurs 104 5239  Spanska, fortsättning,
Beskrivning:     Med hjälp av högläsning, grammatik och konversation aktiverar vi ordförrådet för att
                          förstå och använda det spanska språket.
                          Max antal deltagare:12
Kursledare:       Fernando Lorca, tel 073-399 51 07, E-post fernando2011@live.se
Tid:                   Onsdag  14.00-15.30, start 2020 01 29, antal gånger 10
Avgift/Lokal:   600 kr/Folkets Hus, Magasinsgatan 17

Kurs 104 3997  Italienska
Beskrivning:     Kursen vänder sig till nybörjare. Självklart går det lättare med lite förkunskaper men 
                          det är inget krav. Max antal deltagare 10
Kursledare:      Pauline Beemsterboer, tel 070-873 15 80, E-post j.pauline.breemsterboer@gmail.com
Tid:                   Tisdag 10.00-11.30, start 2020 02 25, antal gånger 10
Avgift/Lokal:    600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 104 5238   Italienska, fortsättning   
Beskrivning:      Kursböcker Prego 3
Kursledare:       Rosita Morichetto-Engström, tel 073-803 36 48, E-post rosita.engstrom@gmail.com
                           Max antal deltagare:10
Tid:                    Tis 10.30-12.00, start 2020 01 14, antal gånger 10
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT, Prästgatan 27
 
Kurs 104 3998   Italienska, fortsättning     
Beskrivning: 
    Vi väljer en kortare kursbok/roman tillsammans och från den får vi stoff till konversa-
                           tion, grammatik- och språkövningar.
                           Max antal deltagare: 10
Kursledare:      Rosita Morichetto-Engström, tel 073-803 36 48, E-post rosita.engstrom@gmail.com
Tid:                   Tis 13.00-14.30, start 2020 01 14, antal gånger 10
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT, Prästgatan 27


Kurs 104 4000   Med latinet som grund  
Beskrivning:      Begrepp och låneord vi ofta använder. Varifrån kommer de och hur har de utvecklats.
                           Max antal deltagare: 12
Kursledare:      Erling Andersson, tel 070-524 08 37, E-post erling@nilsmårtengård.se
Tid:                   Måndag 09.30-11.00, start 2020 01 27, antal gånger 10
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT, Prästgatan 27