KURSER - språk   Anmälningsförfarande till samtliga kurser och seminarier

För deltagande i kurser och seminarier ber vi dig göra anmälan innan den 6:e september

-
via vår hemsida www.vsu.se
- om du inte kan eller önskar det kan du sända din ansökan till  E-post till vsu@folkuniversitetet. se (samma
   personuppgifter måste anges som via hemsidan).
- Medlemskap krävs för att du ska bli antagen.
- Folkuniversitetet handhar anmälningarna och skickar ut bekräftelse på om du är antagen.
- Antagningen är bindande.
- Kursavgiften faktureras och betalas till 5763-4784 före kursstart. Kom ihåg att ange OCR-numret vid betalning.
- Har du påbörjat en kurs men inte fullföljer, återbetalas inte avgiften.
- Kostnad för eventuellt kursmaterial kan tillkomma.

Om du har någon fråga angående någon kurs så hör av dig till kurledaren.
Språk

Observera att de språkkurser vi erbjuder dels kommer att genomföras som diastanskurs och andra i traditionell form. När det gäller distansutbildning kommer kursledaren att bjuda in dig till kurstillfället via din mail. 

Kurs 107 5514   Franska, fortsättning
Beskrivning:     Vi läser en bok på franska och samtalar om innehåll, fraser och grammatik.
                           Max antal deltagare: 10
Kursledare:       Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22, E-post kerstinopost@hotmail.com
Tid:                    Måndag  9.30 - 11.00, start: 2020-09-28, antal gånger 10
Avgift/Lokal:    600 kr, IOGT, stora salen

Kurs 107 5515   Franska fortsättning
Beskrivning:       Vi läser en bok på franska och samtalar om innehåll, fraser och grammatik. 
                             Max antal deltagare: 10
Kursledare:         Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22, E-post kerstinopost@hotmail.com
Tid:                      Månd 11.30 - 13.00, start 2020-09-28, antal gånger 10
Avgift/Lokal:       600 kr, IOGT, stora salen

Kurs 107 5516     Franska fortsättning
Beskrivning:       Vi läser en bok på franska och samtalar om innehåll, fraser och grammatik
                             Max antal deltagare: 10
Kursledare:          Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22, E -post kerstinopost@hotmail.com
Tid:                       Månd 13.30 -15.00, start 2020-09-28, antal gånger 10
Avgift/Lokal:        600 kr, IOGT, stora salen


Kurs 107 5523  Spanska distanskurs
Beskrivning:     Kursen vänder sig till nybörjare. Självklart går det lättare med lite förkunskper, men det är inget 
                           krav. Kursen kommer att ges digitalt.
Kursledare:       Fernando Lorca, tel 073-399 51 07, E-post fernando2011@live.se
Tid:                    Onsdag 10.00 - 11.15, start 2020-09-23, antal gånger 10
Avgift/Lokal:    500 kr Kurs 107 5524  Spanska, fortsättning, distanskurs
Beskrivning:     Med hjälp av högläsning, grammatik och konversation aktiveras ordförrådet för att
                          förstå och använda det spanska språket. Kursen kommer att ges digitalt.
                          Max antal deltagare:12
Kursledare:      Fernando Lorca, tel 073-399 51 07, E-post fernando2011@live.se
Tid:                   Onsdag  11.30 - 12.45, start 2020- 09 -23, antal gånger 10
Avgift/Lokal:   500 kr


Kurs 107 5521   Italienska, fortsättning 
Beskrivning:      Vi väljer en bok tillsammans och får stoff till konversation, grammatik och språkövningar.
Kursledare:       Rosita Morichetto-Engström, tel 073-803 36 48, E-post rosita.engstrom@gmail.com
                           Max antal deltagare:10
Tid:                    Torsd  10.00 - 11.30, start 2020-10-01, antal gånger 10
Avgift/Lokal:     600 kr, Ljuspunkten (mitt emot Kvantum)