KURSER - språk   

- Medlemskap i VSU krävs för deltagande i kurserna, medlemsavgift är 200:- per kalenderår.
- Minst åtta deltagare krävs för att en kurs ska starta om inget annat anges.
- Anmälan görs i första hand på nedanstående formulär eller via telefon eller e-post.
- Vid fulltecknad kurs upprättas väntelista.
- Alla anmälningar är bindande.
- Kostnad för ev materiel kan tillkomma.
Språk
Kurs 1008317   Let’s talk English, fortsättning
Beskrivning:    Genom att konversera utifrån texter, t ex noveller, förbättras ordförrådet och förmågan
                          att uttrycka sig i olika vardagssituationer. Max antal  deltagare: 10
Kursledare:      Margareta Strömbom, tel 80 151
Tid:                   Mån 11.30-13.00, 10 ggr, start v 37
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 1008318   Let’s talk English, fortsättning  
Beskrivning:   Samma  kursupplägg som kurs 1008317. Max antal  deltagare: 10
Kursledare:     Margareta Strömbom, tel 80 151
Tid:                  Mån 13.30-15.00, 10 ggr, start v 37
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 1008319   Franska, fortsättning
Beskrivning:    Vi väljer tillsammans en bok av en fransk författare. Den ger oss stoff för såväl 
                          språkstudier som grammatik och samtal. Max antal deltagare: 10
Kursledare:      Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22, E-post kerstinopost@hotmail.com
Tid:                   Mån 09.30-11.00, 10 ggr, start v 40
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 1008320  Franska, fortsättning  
Beskrivning:
    Samma kursupplägg som kurs 1008319. Max antal deltagare: 10
Kursledare:      Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22, E-post kerstinopost@hotmail.com
Tid:                   Mån 11.30-13.00, 10 ggr, start v 40
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 1008321   Franska, fortsättning, termin 5 Max antal deltagare: 10
Kursledare:      Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22, E-post kerstinopost@hotmail.com
Tid:                   Mån 13.30-15.00, 10 ggr, start v 40
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT Prästgatan 27

Kurs 1008322   Spanska, fortsättning,
Beskrivning:     Med hjälp av högläsning, grammatik och konversation aktiverar vi ordförrådet för att
                          förstå och använda det spanska språket.
                          Max antal deltagare:10
Kursledare:       Fernando Lorca, tel 073-399 51 07, E-post fernando2011@live.se
Tid:                   Ons 12.00-13.30, 10 ggr, start v 37
Avgift/Lokal:   700 kr/Folkets Hus, Magasinsgatan 17

Kurs 1008323   Italienska, fortsättning   
Beskrivning:    Kursböcker Prego 3
Kursledare:     Rosita Morichetto-Engström, tel 073-803 36 48, E-post rosita.engstrom@gmail.com
                          Max antal deltagare:10
Tid:                  Tis 10.30-12.00, 10 ggr, start v 40
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT, Prästgatan 27
 
Kurs 1008324   Italienska, fortsättning     
Beskrivning: 
   Konversation och grammatik
                          Max antal deltagare: 10
Kursledare:     Rosita Morichetto-Engström, tel 073-803 36 48, E-post rosita.engstrom@gmail.com

Tid:                  Tis 13.00-14.30, 10 ggr, start v 40
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT, Prästgatan 27


Kurs 1008325  Med latinet som grund  
Beskrivning:    Allmän språkkunskap inom den latinska språkfamiljen. Låneord och begrepp som vi 
                          ofta använder. Vad betyder de och hur har de utvecklats?
                           Max antal deltagare: 11
Kursledare:      Erling Andersson, tel 070-524 08 37, E-post erling@nilsmårtengård.se
Tid:                   Mån 09.30-11.00, 10 ggr, start v 40
Avgift/Lokal:   600 kr/IOGT, Prästgatan 27