KURSER - språk   

- Medlemskap i VSU krävs för deltagande i kurserna, medlemsavgift är 150:- per kalenderår.
- Minst åtta deltagare krävs för att en kurs ska starta om inget annat anges.
- Anmälan görs på nedanstående formulär (då sänds din anmälan direkt till VSU) eller via e-post 
  alternativt per telefon.
- Vid fulltecknad kurs upprättas väntelista.
- Alla anmälningar är bindande.
- Kostnad för ev materiel kan tillkomma.


UPPDATERAT PROGRAM KOMMER ANDRA HÄLFTEN AV AUGUSTI
Engelska
 Kurs 922 210   Let’s talk English - fortsättning
Beskrivning:      Genom att konversera utifrån texter, t ex noveller, förbättras ordförrådet och förmågan 
                           att uttrycka sig i olika vardagssituationer. 
                           Max antal deltagare: 10
Kursledare:        Margareta Strömbom, tel 80 151
Tid:                    Mån 11.30-13.00, 10 ggr, start v 3 (dock ej v 4 och 8)
Avgift/Lokal:     550 kr/IOGT Prästgatan 27
 
Kurs 922 211   Let’s talk English - fortsättning
Beskrivning:     Samma  kursupplägg som kurs 922 210
                          Max antal  deltagare: 10
Kursledare:        Margareta Strömbom, tel 80 151
Tid:                    Mån 13.30-15.00, 10 ggr, start v 3 (dock ej v 4 och 8)
Avgift/Lokal:     550 kr/IOGT Prästgatan 27

Franska
Kurs 922 212   Franska - fortsättning
Beskrivning:     Vi väljer tillsammans en bok av en fransk författare.  Den ger oss stoff för
                          såväl språkstudier som grammatik och samtal. 
                          Max antal deltagare: 10
Kursledare:        Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22
Tid:                    Mån 09.30-11.00, 10 ggr, start v 4
Avgift/Lokal:     550 kr/IOGT Prästgatan 27
 
Kurs 922 213    Franska  - fortsättning

Beskrivning:      Samma upplägg som kurs 922 212
                           Max antal deltagare: 10
Kursledare:        Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22
Tid:                    Mån 11.30-13.00, 10 ggr, start v 4
Avgift/Lokal:     550 kr/IOGT Prästgatan 27
 
Kurs 922 214    Franska för nybörjare, termin 2
                           Max antal deltagare: 10
Kursledare:         Kerstin Odenman, tel 070-965 66 22
Tid:                     Mån 13.30-15.00, 10 ggr, start v 4
Avgift/Lokal:      550 kr/IOGT Prästgatan 27

Italienska
Kurs 922 215    Italienska - fortsättning 
      
Beskrivning:      Kursbok  Prego 2
Kursledare:        Rosita Morichetto-Engström, tel 83 183
Tid:                    Mån 09.30-11.00, 10 ggr, start v 2
Avgift/Lokal:     550 kr/IOGT Prästgatan 27
 
Kurs 922 216    Italienska - fortsättning
Beskrivning:      Kursbok Prego 3  
Kursledare:        Rosita Morichetto-Engström, tel 83 183/Pia Hedman
Tid:                    Tis 10.30-12.00, 10 ggr, start v 2
Avgift/Lokal:     550 kr/IOGT Prästgatan 27   
 
Kurs 922 217    Italienska  - fortsättning 
Beskrivning:      Konversation och grammatik
Kursledare:        Rosita Morichetto-Engström, tel 83 183/Pia Hedman
Tid:                    Tis 13.00-14.30, 10 ggr, start v 2
Avgift/Lokal:     550 kr/IOGT Prästgatan 27
 
Spanska
Kurs 922 218    Spanska - fortsättning
Beskrivning:      Med hjälp av högläsning, grammatik och konversation aktiverar vi ordförrådet för att
                          förstå och använda det spanska språket.
Kursledare:        Fernando Lorca, tel 073-399 51 07
Tid:                    Ons 12.00-13.30, 10 ggr, start v 5
Avgift/Lokal:     650 kr/Folkets Hus, Magasinsgatan 17
 
Latin
Kurs 922 219   Allmänbildande språkkunskap inom den latinska språkfamiljen        
Beskrivning:      Låneord och begrepp som vi ofta använder. Vad betyder de och hur har de
                           utvecklats?
Kursledare:        Erling Andersson, tel 070-524 08 37
Tid:                    Mån 09.30-11.00, 10 ggr, start 5
Avgift/Lokal:     550 kr/IOGT Prästgatan 27