KURSER - språk   


Observera att de språkkurser vi erbjuder dels kommer att genomföras som distanskurs och andra i traditionell form. När det gäller distansutbildning kommer kursledaren att bjuda in dig till kurstillfället via din mail. Anmälan kan göras nedan.

OBS! Uppgifterna för Engelska, lätt konversation, är fel i det tryckta programmet!
Kurs: 1106 754    Engelska, lätt konversation   NY KURS
Beskrivning:        Kursen vänder sig till dig med lite förkunskaper.
                              Vi har enklare konversation och språkövningar. Kursledaren har engelska som
                              modersmål.
Kursledare:         Angela Cederlund
E-post:                 anglpttsn@aol.com
Tid:                      Onsdagar kl. 11.30 - 13.00, start 29/9
Antal gånger:      5 
Antal deltagare:  max 10
Lokal:                   IOGT Prästgatan 27 
Avgift:                  400 kr


Kurs: 1106 755    Franska fortsättning
Beskrivning: 
       Vi läser en bok på franska och samtalar om innehåll, fraser och grammatik.
Kursledare:          Kerstin Odenman
E-post:                  kerstinopost@hotmail.com
Tid:                       
Måndagar 9.30 - 11.00, start 27/9
Antal gånger:      10
Lokal:                   IOGT Prästgatan 27
Antal deltagare:  max 10
Avgift:                  700 kr    

Kurs: 1106 756    Franska, lätt fortsättning
Beskrivning:        Vi läser en bok på franska och samtalar om innehåll, fraser och grammatik.
Kursledare:         Kerstin Odenman
E-post:                 kerstinopost@hotmail.com
Tid:                     
Måndagar 11.30 - 13.00, start 27/9
Antal gånger:      10
Lokal:                   IOGT Prästgatan 27
Antal deltagare:  max 10
Avgift:                  700 kr 

Kurs: 1106 757    Franska nybörjare   NY KURS

Beskrivning:        Kursen vänder sig till nybörjare. Självklart blir det lättare med lite förkunskaper, men
                              det är inget krav.
Kursbok:              Franska 1 av Gunilla Ericsson
Kursledare:          Kerstin Odenman
E-post:                  kerstinopost@hotmail.com
Tid:                     
  Onsdagar 9.30 - 11.00, start 29/9
Antal gånger:      10
Lokal:                   IOGT Prästgatan 27
Antal deltagare:  max 10
Avgift:                  700 kr 


Kurs: 1106 758    Italienska, fortsättning, från 2020 (107 5521), återanmälan krävs
Beskrivning:        Vi väljer en bok tillsammans och får stoff till konversation, grammatik och 
                              språkövningar.
Kursledare:         Rosita Morichetto-Engström
E-post:                 rosita.engstrom@gmail.com
Tid:                      Tisdagar 9.30 - 11.00, start 28/9
Antal gånger:      5 (kvarvarande kurstillfällen)
Lokal:                  IOGT Prästgatan 27 


Kurs: 1092 554    Italienska fortsättning
Beskrivning:        Vi väljer en bok tillsammans och får stoff till konversation, grammatik och 
                              språkövningar.

Kursledare:         Rosita Morichetto-Engström
E-post:                 rosita.engstrom@gmail.com
Tid:                      Tisdagar 9.30 - 11.00, start 2/11
Antal gånger:      5
Lokal:                  IOGT Prästgatan 27 
Antal deltagare:  max 10
Avgift:                  400 kr


Kurs: 1106 759    Italienska, lätt fortsättning, Zoom
Beskrivning:       
Vi använder Prego och har enklare konversation, grammatik och språkövningar.
Kursledare:         Fernando Lorca
E-post:                 fernando2011@live.se
Tid:                      Tisdagar 10.00 - 11.30, start 28/9
Antal gånger:      10
Antal deltagare:  max 10
Avgift:                  600 kr

Kurs: 1106 760    Spanska, nybörjare, Zoom   NY KURS
Beskrivning:       
Vi har enklare konversation, grammatik och språkövning.
Kursledare:         Fernando Lorca
E-post:                 fernando2011@live.se
Tid:                      Tisdagar 14.45 - 16.15, start 28/9
Antal gånger:      10
Antal deltagare:  max 10
Avgift:                  600 kr

Kurs: 1106 761    Tyska, lätt fortsättning   NY KURS         
     
Beskrivning:        Kursen vänder sig till dig med lite förkunskaper. Lektionerna anpassas efter 
                              deltagarnas förutsättningar och intressen. Framförallt lägger vi stor vikt vid
                              kommunikation, som kan anpassas individuellt. 
Kursledare:         Agneta Edlund
E-post:                 agneta.edlundvbg@gmail.com
Tid:                      Tisdagar 11.30 - 13.00, start 28/9
Antal gånger:      10
Lokal:                   IOGT Prästgatan 27
Antal deltagare:  max 10
Avgift:                  700 kr 

Kurs: 1106 762    Med latinet som grund
Beskrivning:        
Allmän språkkunskap inom den latinska språkfamiljen.
                              Lånord och begrepp som vi ofta använder. Vad betyder de och hur har de utvecklats?
Kursledare:         Erling Andersson
E-post:                 erling@nilsmartensgard.se
Tid:                      Måndagar 13.30 - 15.00, start 27/9
Antal gånger:      10
Lokal:                   IOGT Prästgatan 27
Antal deltagare:  max 10
Avgift:                  700 kr