kurser - kultur och musik

- Medlemskap i VSU krävs för deltagande i kurserna, medlemsavgift är 150:- per kalenderår.
- Minst åtta deltagare krävs för att en kurs ska starta om inget annat anges.
- Anmälan görs på nedanstående formulär (då sänds din anmälan direkt till VSU) eller via e-post 
  alternativt per telefon.
- Vid fulltecknad kurs upprättas väntelista.
- Alla anmälningar är bindande.
- Kostnad för ev materiel kan tillkomma.


UPPDATERAT PROGRAM KOMMER ANDRA HÄLFTEN AV AUGUSTI
Kultur och musik
Kurs 922 220   Litteratur   
Beskrivning:     Vi bestämmer oss för ett antal författare, läser böcker av dem, redovisar för
                          varandra och diskuterar.
                          Max antal deltagare: 12
Kursledare:        Stig Olsson, tel 070-586 41 95
Tid:                    Ons  13.00-16.00, 7 ggr, varannan vecka,  start v 3
Avgift/Lokal:     600 kr/IOGT Prästgatan 27
 
Kurs 922 221   Livsfrågor
Beskrivning:      Denna kurs avser att ge en översikt om livstolkningar, ideologier och vetenskapliga
                           världsbilder. Förundran, utforskande och upptäckarlust är goda motiv.
Kursledare:        Björn Wimert, tel 14 693           
Tid:                    Tor 10.30-12.00, 8 ggr, start v 6
Avgift/Lokal:     500 kr/IOGT Prästgatan 27
 
Kurs 922 222   Klassisk musik    
Beskrivning:     Om musiken, musikerna, orkestrarna och kompositörerna.  Musik från skilda
                          epoker presenteras och spelas via storbild.
Kursledare:        Carl-Åke Carlsson, tel 070-778 08 79
Tid:                    Tis 10.00-11.30, 5 ggr varannan vecka, start v  5
Avgift/Lokal:     525 kr/Folkets Hus, Magasinsgatan 17
 
Kurs 922 223   Konsthistoria - fortsättningskurs 2
Beskrivning:     Konst och skulptur från fem århundraden
Kursledare:       Peter Börjesson, tel 073-415 14 46
Tid:                   Tis 10.00-11.30, 5 ggr, start v 9
Avgift/Lokal:     650 kr/IOGT Prästgatan 27
 
Kurs 922 224   Konsthistoria - fortsättningskurs 1  - passar även för nybörjare
                          Max antal deltagare: 14
Beskrivning:      Konst och skulptur från fem århundraden
Kursledare:        Peter Börjesson, tel 073-415 14 46
Tid:                    Tis 12.00-13.30, 5 ggr, start v 9
Avgift/Lokal:     650 kr/IOGT Prästgatan 27
 
Kurs 922 225   Antikviteternas och konstens förtrollande värld - fortsättningskurs  1 –
                          passar även för nybörjare

                          Max antal deltagare : 14
Beskrivning:      Från antiken till nutid
Kursledare:        Peter Börjesson, tel 073-415 14 46
Tid:                    Tis 14.30-16.00, 5 ggr, start v 9
Avgift/Lokal:     650 kr/IOGT Prästgatan 27
 
Kurs 922 226   Antikviteternas och konstens förtrollande värld - fortsättningskurs  4    
Beskrivning:     Från antiken till nutid
Kursledare:       Peter Börjesson, tel 073-415 14 46
Tid:                   Fre 10.30-12.00, 5 ggr, start v 8
Avgift/Lokal:    650 kr/IOGT Prästgatan 27
 
 Kurs 922 227   Opera att förstå och njuta av - termin 1
Beskrivning:     Med avstamp i Mozarts revolutionsoperor vandrar vi vidare till den tidiga
                          romantiken med C M von Webern för att senare bekanta oss med två giganter 
                          Verdi och Wagner. Vi upptäcker också rysk opera med Glinka och Buffastilen 
                          med Rossini som stark företrädare.
                          Max antal deltagare: 24
Kursledare:       Fernando Lorca, tel 073-399 51 07
Tid:                   Ons 09.30-11.45, 10 ggr, start v 5
Avgift/Lokal:    800 kr/Folkets Hus, Magasinsgatan 17
 
Kurs 922 228   Opera att förstå och njuta av - termin 2
Beskrivning:     Vi upptäcker fransk Grand operastil och i Belcanto  bekantar vi oss med V Bellini. Vi
                          fortsätter att  upptäcka  Verdi och Wagner men också rysk och fransk opera  med
                          Tchaikovsky och Gounod.
                          Max antal deltagare: 24
Kursledare:        Fernando Lorca, tel 073-399 51 07
Tid:                    Ons 13.45-16.00, 10 ggr, start v 5
Avgift/Lokal:     800 kr/Folkets Hus, Magasinsgatan 17
 
Kurs 922 229   Jazz - musiken och musikerna  
Kursledare:        Sten Andersson, tel 62 33 13
Tid:                    Ons 10.00-11.30, 10 ggr, start v 5
Avgift/Lokal:     600 kr/Jazz Corner  (Gamla posthuset)
 
Kurs 922 230   Jazz - musiken och musikerna
Kursledare:        Sten Andersson, tel 62 33 13
Tid:                    Ons 13.00-14.30, 10 ggr, start v 5
 Avgift/Lokal:    600 kr/Jazz Corner  (Gamla posthuset)
 
Kurs 922 231    Musiknostalgi - fortsättning
Beskrivning:      Från Elvis till Dolly Parton
Kursledare:        Claes Håkan Olofsson, tel 65 38 38
Tid:                    Tor 09.30-11.00, 6 ggr, 22/2, 1/3, 8/3, 22/3, 29/3, 5/4
 Avgift/Lokal:    600 kr/Folkets Hus, Magasinsgatan 17