kurser- ÖVRIGA   

- Medlemskap i VSU krävs för deltagande i kurserna, medlemsavgift är 200:- per kalenderår.
- Minst åtta deltagare krävs för att en kurs ska starta om inget annat anges.
- Anmälan görs på nedanstående formulär (då sänds din anmälan direkt till VSU) eller via e-post 
  alternativt per telefon.
- Vid fulltecknad kurs upprättas väntelista.
- Alla anmälningar är bindande.
- Kostnad för ev materiel kan tillkomma.
Om du har frågor angående någon kurs så kontakta kursledare alternativt skicka din fråga via E-post till info@vsu.se


Mat och dryck   
Inställd på grund av pandemin


Natur 
Kurs: 107 5532    Naturen och vi    
Beskrivning:       Exkursioner i Varbergs närhet
                             Max antal deltagare: 20
Kursledare:        Christer Andersson, tel 070-575 71 43, E-post ch_andersson@hotmail.com
Tid:                      Onsdag 09.00-12.00, start 2020 09 02, antal gånger 5
Avgift/Lokal:      500 kr/Naturum
 
Kurs: 107 5533    Naturen och vi   OBS! Fåtal platser kvar
Beskrivning:       Exkursioner i Varbergs närhet
                             Max antal deltagare: 20

Kursledare:        Christer Andersson, tel 070-575 71 43, E-post ch_andersson@hotmail.com
Tid:                     Torsdag 09.00-12.00, start 2020 09 03, antal gånger 5
Avgift/Lokal:      500 kr/Naturum


Kurs: 107 5534   Naturen och vi
Beskrivning:       
Exkursioner i Varberg närhet
                             Max antal deltagare: 20
Kursledare:        Christer Andersson, tel 070-575 71 43, E-post ch_andersson@hotmail.com
Tid:                     
Fredag 09.00-12.00, start 2020-09-04, antal gånger 5
Avgift/Lokal:      500 / Naturum

Kurs: 107 5535  Geologi - om vår jord, berg och jordarter. NY KURS  OBS! Fåtal platser kvar
Beskrivning:     
Samspelet i naturen mellan geologi och biologi är uppbyggt under miljoner år.
                            Dessa ofattbara geologiska tidsrymder och den långsiktiga evolutionen ställs mot människans
                             kortsiktiga mål. Vad ser vi när vi är ute och promenerar - bara gråsten? Vilka andra
                             bergsrter ser vi? Urberg eller vulkaniska bergarter? Längs Hallandskusten finns otaliga 
                             s
tenar av olika storlekar och utseende. Hur har de hamnat här? I kursen ingår en exkursion 
                             i Varbergstrakten.
                             Lär om detta på denna för oss, nya kurs.
                             Max antal deltagare: 10
Kursledare:        Jimmy Stigh, tel 070-24 65 254, E-post jimmy@winstone.se
Tid:                      Onsdag 10.30-12.00, start 2020-09-23, antal gånger 5 (OBS paus v.43)
Avgift/Lokal:       500 kr Observera! pga coronarisk kommer kursen att enbart äga rum utomhus i form av 
                              promenader. Kursledaren informerar från gång till gång om plats och samlingspunkt. Kurs-
                              ledaren kommer också att föreslå en bok om geologi som deltagarna kan köpa
         


Historia
Kurs 107 5530   Europas historia  Fysisk kurs i stora salen IOGT 
Beskrivning:     
 Del tre av tre - Från renässansen till EU. Nya deltagare välkomna
                            OBS Avlysta kurstillfället från våren utgör början.                                       
                            Max atal deltagare: 12
Kursledare:       Thore Solum, tel 070-546 17 06, E-post thore.solum@gmail.com

Tid:                     Torsdag  10.30-12.00, start 2020-10-15, antal gånger 7
Avgift/Lokal:      500 kr/IOGT Prästgatan 27. 2:a våningen.
                            Observera att en ny anmälan behöver göras även för dem som följde förra kursen.

Kurs:107 5531    Europas historia Fysisk kurs i stora salen IOGT
Beskrivning:        Som ovan
                              Max antal deltagare 12
Kursledare:         Thore Solum, tel 070-546 17 06, E-post thore.solum@gmail.com
Tid:                      Torsdag  12.30-14.00, start 2020 10-15, antal gånger 7                               
Avgift / Lokal:     500:- / IOGT Prästgatan 27. 2:a våningen.
                              Observera att ny anmälan behöver göras även för dem som följde förra kursen.