kurser- ÖVRIGA   

- Medlemskap i VSU krävs för deltagande i kurserna, medlemsavgift är 150:- per kalenderår.
- Minst åtta deltagare krävs för att en kurs ska starta om inget annat anges.
- Anmälan görs på nedanstående formulär (då sänds din anmälan direkt till VSU) eller via e-post 
  alternativt per telefon.
- Vid fulltecknad kurs upprättas väntelista.
- Alla anmälningar är bindande.
- Kostnad för ev materiel kan tillkomma.

Digitala kurser
Kurs 891 465   iPhone/iPad (Apple)

Beskrivning:   Ta med din egen iPad/iPhone för att fördjupa dina kunskaper. 
                          Max antal deltagare: 10
Kursledare:     Jonathan Esbjörnsson, tel 072-740 72 74
Tid:                  Tor 13.00-15.15, 5 ggr, start v 38
Avgift/Lokal:   650 kr /IOGT Prästgatan 27 

Kurs  891 466   iPhone/iPad (Apple)  OBS Dubblering av kurs 891 465!!!
Beskrivning:    Ta med din egen iPad/iPhone för att fördjupa dina kunskaper. 
                          Max antal deltagare: 10
Kursledare:      Jonathan Esbjörnsson, tel 072-740 72 74
Tid:                   Tor 10.00-12.15, 5 ggr, start v 38
Avgift/Lokal:    650 kr /IOGT Prästgatan 27 

Massmedia
Kurs 891 467    Vi och våra massmedier  INSTÄLLD
Beskrivning:   
  Vår bild av omvärlden förmedlas av massmedierna. Hur arbetar de? Hur använder de
                           språket? Vad ska vi tro på? När ska vi vara skeptiska? Kenth Andreasson, mångårig
                           journalist och redaktionschef  på bl a G-P. 
Kursledare:      Kenth Andreasson, tel 070-359 53 24
Tid:                   Tis 13.00-14.30, 6 ggr varannan vecka, start v 38
Avgift/Lokal:    575 kr/IOGT Prästgatan 27

Mat och dryck
Kurs 891 468   Vinets historia - fortsättning Max  antal deltagare 12
Kursledare:  
    Ingela Karlsson, tel 40 80 52, 070-346 50 35
Tid:                   Tor 16.30-18.00, 6 ggr varannan vecka, start v 38
Avgift/Lokal:   575 kr/Jazz Corner-lokalen (Gamla posthuset)
                          (Provningskostnad tillkommer)