Föreläsningar Hösten 2021

Lokal:        Varbergs Teater - om ej annat anges
Tid:            Kl 14.00
Entré:        70 kr om inget annat anges
                   Kaffe är inkluderat om pandemin så tillåter och förutsättningar finnsSenioruniversitetets torsdagsföreläsningar hösten 2021

VSU ser nu fram emot en höst då vi förhoppningsvis kan fullfölja hela programmet. Med hur många i publiken vet vi inte, men hoppas på många i vår fina teater. Vi bjuder på ett välfyllt program med inspirerande föreläsningar inom varierande ämnen.
Anmälan krävs inte till föreläsningarna. Har du frågor som rör evengemangen så kontakta oss på info@vsu.se
Föreläsningen Ådalen 31- för 90 år sedan   GENOMFÖRD

Bo Anderssons föreläsning om Ådalen 31 f'ängslade oss åhörare. Vi fick bland annat veta mer om bakgrunden som ledde fram till den olyckliga händelsen, själva händelseförloppet och efterverkningarna. Vi fick också veta mer om vilka vapen som fanns på platsen, om människorna som var inblandade och vad tidningarna skrev. Ådalenmonumentet, är en skulptur skapad av konstnären Lenny Clarhäll och invigdes 1981 i Lunde i samband med 50-årsminnet av händelserna. Se bild på skulpturen via Kramfors kommuns hemsida:
https://www.kramfors.se/se--gora/visit-kramfors/det-unika.html

Föreläsningen Skönlitterär läsning - en värdeskapande och meningsfull vardagsaktivitet   GENOMFÖRD
Lena Mårtensson berättade om sin intressanta forskning om sjukskrivna kvinnors erfarenhet av att läsa skönlitteratur under sjukskrivningen. En sjukskrivning innebär ju att livet inte är som vanligt, arbetsaktiviteterna är på paus och vardagsaktiviteterna kan kännas jobbiga. Läsning kan bli en fristad, en flykt från vardagen, ett sätt att må bra. Läsning kan ge byte av fokus, nya perspektiv, tröst, styrka och avkoppling. Skönlitteraturen kan bli en bro tillbaka till det vanliga livet. Vi var många i lyssnarskaran som kände igen oss i Lena Mårtenssons beskrivning och tänker på att redan Aristoteles såg litteraturen som läkemedel för själen.

Torsdagen den 28 oktober klockan 14.00, OBS! Lokal: Lilla Teatern, Komedianten
Sant och osant i Halland - om brott och straff
Eva Berntsson Melin, fd 1:e antikvarie vid Hallands museum och Folkrörelsernas arkiv i norra Halland.

Torsdagen den 18 november klockan 14.00
Jord, klimat och vin

Jimmy Stigh, professor emeritus i geologi, har varit ansvarig för Vinvetenskap på Göteborgs universitet

Ni är varmt välkomna till dessa föreläsningar!


ÅRSMÖTE
Det uppskjutna årsmötet från i våras har genomförts.

JULLUNCH
Vi planerar att ha vår uppskattade jullunch på Societén i början av december. Preliminärt datum är 9/12.
Då äter vi en jultallrik och får även njuta av musikalisk underhållning. Vidare detaljer kommer att meddelas senare under hösten.