Föreläsningar Hösten 2020

Lokal:        Varbergs Teater - om ej annat anges
Tid:            Kl 14.00
Entré:         70:- om inget annat anges
                    Kaffe är inkluderat om pandemin så tillåterSenioruniversitets torsdags föreläsningar våren 2021

Av höstens föreläsningar fick flera ställas in på grund av de strikta begränsningar av antalet deltagare. VSU ser nu fram emot en vår då vi förhoppningsvis kan fullfölja hela programmet. Med hur många i publiken vet vi inte men hoppas på många i vår fina teater. Vi bjuder på ett välfyllt program med inspirerande föreläsningar inom varierande ämnen.
Anmälan krävs inte till föreläsningarna. Har du frågor som rör evengemangen så kontakta oss på info@vsu.se


Torsdagen den 25 februari klockan 14.00,  Nytt datum 16 september
"Ådalen 31- för 90 år sedan"
Bo Andersson, Fil mag.

Torsdagen den 18 mars klockan 14.00, Nytt datum 7 Oktober
"Skönlitterär läsning - en värdeskapande och meningsfull vardagsaktivitet"

Lena Mårtensson, Fil. Dr, docent i arbetsterapi, Universitetslektor vid Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet

Årsmöte, Framflyttat till september månad
Torsdagen den 25 mars klockan 14.00


Torsdagen den 15 april  klockan 14.00, Framflyttat till i höst, nytt datum meddelas senare 
 "Sant och osant i Halland - om brott och straff"
Eva Berntsson, tidigare verksam som 1:e antikvarie vid Hallands museum och Folkrörelse arkiv Norra Halland.

VÅRLUNCH
Vår populära vårlunch kan dessvärre inte genomföras.
Ni är varmt välkomna till dessa föreläsningar