Vårterminen 2014

 

SPRÅKKURSER

MEDLEMSKAP i VSU krävs för deltagande i kurserna – medlemsavgift är 150 kr per kalenderår!

Minst åtta deltagare krävs för att en kurs ska starta om inget annat ges.

ANMÄLAN PÅ MAIL / TELEFONSVARARE (se under kontakt).
Vid fulltecknad kurs/resa upprättas väntelista. Alla anmälningar är bindande. Kostnad för ev materiel kan tillkomma.

Kurs Ämne/kursledare Tid Lokaler  Avgift


900
 
Engelska nybörjare
Mia Roos-Andersson
vsu ansvarig: Gudrun Svensson 0340-30234
Mån 11:00-12:30
v.4 10 ggr
FU 450 kr
901 *
Nivå A2
Brush up your English
Mia Roos-Andersson
vsu ansvarig: Gudrun Svensson 0340-30234

Mån 09:00-10:30
v.4 10 ggr

FU 450 kr
902 *
Nivå B
Engelska Konversation
Mia Roos-Andersson
vsu ansvarig: Gudrun Svensson 0340-30234
Mån 14:00-15:30
v.4 10 ggr
FU 450 kr
903 *
Nivå B1
Brush up your English
Margareta Strömblom
vsu ansvarig: Gudrun Svensson 0340-30234

Mån 13:30-15:00
v.3 10 ggr

FU 450 kr

904 *
Nivå A2

Franska-Un air de la vie francaise
Kerstin Odenman
vsu ansvarig: Gudrun Svensson 0340-30234
Mån 11:30-13:00
v.4    10 ggr
IOGT 450 kr

905 *
Nivå A2

 

Franska Fortsättning
Un air de la vie la francaise

Kerstin Odenman
vsu ansvarig: Gudrun Svensson 0340-30234
Mån 09.30 - 11.00
v.4     10 ggr
IOGT 450 kr
906 * Spanska Nybörjare termin 2
Anna-Rosa Gallo
vsu ansvarig: Gudrun Svensson 0340-30234
Ons 13:00 - 14:30
v.5 10 ggr
FU 450 kr

907 *
Nivå A1

Spanska Termin 5
Anna-Rosa Gallo
vsu ansvarig: Gudrun Svensson 0340-30234
Ons 10:30 - 12:00
v.5 10 ggr
FU 450 kr
908 *
Nivå A2-B1
Spanska fortsättning med lättare konversation
Elisabeth von Knorring
vsu ansvarig: Gudrun Svensson 0340-30234
Ons 13.00 - 14.30
v.5 10 ggr
FU 450 kr
909 *
Italienska, Nybörjare termin 2
Rosita Morichetto-Engström
vsu ansvarig: Vivi Jonsson 0707-548460
Mån 09:45 - 11:15
v.4 10 ggr
FU 450 kr
910 *
Nivå A2, Kursbok Prego 1-2
Italienska, fortsättning termin 6
Rosita Morichetto-Engström
vsu ansvarig: Vivi Jonsson 0707-548460
Mån 11.30 - 13.00
v.4 10 ggr
FU 450 kr

911
*
Nivå B1, Kursbok Prego 2
-3
Italienska fortsättning
Rosita Morichetto-Engström
vsu ansvarig: Vivi Jonsson 0707-548460
Tis 10.00 - 11.30
v.4 10 ggr
FU 450 kr
912 * Ditt Latin termin 2
Erling Andersson
vsu ansvarig: Vivi Jonsson 0707-548460
Mån 09:30-10:30
v.4 10 ggr
IOGT 450 kr
913 * Ditt Latin termin 2
Erling Andersson
vsu ansvarig: Vivi Jonsson 0707-548460
Mån 10:45-12:15
v.4 10 ggr
IOGT 450 kr
Nivå A1 ”Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt”.
 
Nivå A2 ”Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva mig själv, min familj och mitt arbete.
Nivå B1 "Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan hantera de flesta situationerna som kan uppstå under resor i ett område där språket talas. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeeden. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter och ambitioner.
Nivå B2 ”Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande så att ett samtal med en infödd flyter i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen. Jag kan förklara olika lösningars för- och nackdelar i en problemsituation”.
912-913 Ditt Latin - En språklig och kulturhistorisk promenadtifrån boken med samma namn.