bli medlem

Som pensionär eller om du är 60+ är du välkommen att bli
medlem och deltaga i vår verksamhet. Medlemsavgiften är
150:- per kalenderår. För deltagande i kurser och resor krävs medlemskap. Inför varje terminstart sänder vi ut det planerade
programmet till medlemmarna.

Information om verksamheten finns tillgänglig här på vår
hemsida.

Har du synpunkter och förslag på kurser och resor så hör gärna
av dig till någon i styrelsen.

 


ANMÄLNINGSFÖRFARANDE
Du kan antingen fylla i nedanstående formulär för att bli medlem eller göra din anmälan per telefon alternativt via e-post till VSU. De uppgifter vi behöver för att du skall kunna deltaga i våra aktiviteter är följande:
Namn
Adress
Postadress med postnummer
Telefonnummer
E-postadress (om sådan finns)
Personnummer
OBS! För månadsträffar behövs ingen anmälan!


Varbergs Senioruniversitet
Besöksadress:
Birger Svenssons väg 28 D
tel nr 0340-87300
info@vsu.se