Anmälningsförfarande och praktisk information om våra kurser

   - Ansökan till kurs görs via hemsidan senast 10 dagar före kursstart.
   - Om du inte kan eller önskar det kan du skicka din ansökan som E-post till info@vsu.se
      Samma personuppgifter måste anges som via hemsidan.
   - Medlemsskap krävs för att bli antagen till kuserna.
   - Folkuniversitetet handhar anmälningarna och skickar ut bekräftelse på att du är antagen.
   - Anmälan är bindande.
   - Kursavgiften faktureras av Folkuniversitetet och betalas till 5763-4784 före kursstart. Kom ihåg att          alltid ange OCR_numret vid betalning.
   - Har du påbörjat en kurs men inte fullföljer, återbetalas inte avgiften.
   - Kostnad för eventuellt kursmaterial kan tillkomma.
   - Om du har några frågor kontakta Kerstin Odenman via E-post kerstinopost@hotmail.com eller via            telefon 070-965 66 22


Anmälan till höstens kurser kan göras efter vecka 32 (mitten av augusti) när kursprogrammet skickats ut.

Observera att vissa kurser är fysiska och andra är digitala.

Digitala utbildningar
För att ta del av de digitala utbildningarna eller de digitala föreläsningarna bör man ha en viss kunskap i Zoom. Vi ger därför alla medlemmar och kursledare möjlighet till kostnadsfri utbildning under januari månad.

Kurs:      Zoom (för dig som vill delta i våra digitala kurser)
                
I denna kurs hjälper vi dig att börja från grund, i att logga in, se till att mikrofon, ljud och bild 
                fungerar. Kursledare är Marina Abate Harvey. Tid ; torsdag den14 januari klockan 11.00 - 
                12.00. Du anmäler dig till denna avgiftsfria kurs under fliken Kurser övriga.