NY E-POSTADRESS OCH NYTT BANKGIRONUMMER
Vår E-postadress är
info@vsu.se

Nytt bankgironummer (ersätter det tidigare plusgirot) 5124-6981 för inbetalning av medlemsavgifter och resor. 
Viktigt!!
Notera att bankgironumret som ska användas vid betalning av kursavgifterna är 5763-4784 och går till Folkuniversitetet.


E-POST

Vi vill bara påminna dig om att meddela oss på VSU om och när du ändrar din e-postadress eller om du just nu har skaffat e-post. Sänd denna information  till  info@vsu.se

HEMSIDAN
Här finns den information du behöver vad gäller vår kursverksamhet, resor, månadsmöten m m. Vi skriver även små referat från resor, möten och kurser. Ansvarig för denna sida är Ingela Lydh. Har du något trevligt att berätta som du vill dela med dig till övriga medlemmar så e-posta detta till
 info@vsu.se och märk det med Ingela Lydh. Du har nu även möjlighet att anmäla dig direkt på Hemsidan till kurser, resor och medlemskap. Då får VSU direkt den information som behövs utan några mellanhänder.