Våren 2021


Välkomna till Senioruniversitetet i Varberg


Senioruniversitetet vill

   - stimulera till ett livslångt lärande

   - erbjuda intellektuellt och spännande kurs- och föreläsningsutbud

   - främja aktiva deltagarformer

   - erbjuda social gemenskap

Alla studiesugna seniorer är välkomna att bli medlemmar hos oss. Medlemsavgift för 2021 kan betalas via giro eller via swich. För att deltaga i aktiviteterna ska medlemsavgift vara betald

Nu är vi inne i april månad och de digitala kurserna pågår samt "Naturen och vi" och "Jazz" övriga är vilande. Vi hoppas dock att snart kunna avsluta de kurser vi påbörjade i höst.
Den 3 maj lämnade Folkhälsomyndigheten nya besked om antal personer som får vistas tillsammans. Beskedet påverkar framför allt det antal personer som kan deltaga i maj månads vandringar. 
Tyvärr är beskedet att man förlänger rekommendationen att endast 8 personer får deltaga i de två första vandringarna. Nya besked väntas komma senare.
Med önskan om en god fortsättning
Styrelsen för Senioruniversitetet Varberg
Inga-Lill Jern Larsson, ordförande
Birgitta Olofsson, kassör
Lisbet Kristiansson, ledamot
Kerstin Odenman, ledamot
Anita Kårefalk, adjungerad under hösten 2020
Hans Larsson, adjungerad under hösten 2020
 

Senioruniversitetet drivs i samarbete med Folkuniversitetet